Det kan være en udfordring at fotografere den vimse topmejse

Få en topmejse på kortet – Det kan være en udfordring at fotografere den vimse topmejse, fordi den sjældent sidder stille i lang tid ad gangen, men der er flere ting, man som fotograf kan gøre for at øge chancerne for at få den charmerende fugl med nissehue på kortet.

Find den i nåleskov

For at fotografere en topmejse er det nødvendigt først at finde den. Topmejsens danske udbredelse er vest for Storebælt, hvorfor det selvsagt vil kræve et ualmindeligt langt tidsforbrug i skjulet, hvis det forsøges at fotografere den på Sjælland. Den er især tilknyttet nåleskov, hvorfor en tur i en jysk plantage vil være et godt udgangspunkt. Specielt i vinterhalvåret kommer den også gerne ind i villahaver, så med lidt held kan den også findes på foderbrættet. Da topmejsen er udpræget standfugl, kan man i reglen regne med at genfinde den på samme lokalitet året rundt, hvorfor det godt kan betale sig at bruge lidt tid på at lede efter den.

Læs flere fotoartikler her

Lok med foder

Topmejsen kommer gerne til foderbrættet, og derfor er lokning med fuglefrø en relativt let måde at komme tæt på den lille fugl. Solsikkefrø er et godt lokkemiddel til mange af småfuglene, og det gælder også topmejsen, der dog også går i fedtprodukter. Ved at placere foderet i nærheden af det sted, man ønsker at fotografere topmejsen, vil man ofte kunne få den til at sidde fotogent. Hvis man benytter sig af et fedtprodukt, er det lettere at få topmejsen til at sidde stille det samme sted i længere tid. Brug af fedt har til gengæld den ulempe, at der let kommer til at sidde foderrester på næbbet, hvilket sjældent pynter på billedet. Bruges solsikkefrø vil topmejsens besøg ved foderet kun være ganske kortvarigt, men til gengæld vil den oftere lægge vejen forbi, så der bliver flere muligheder for at få den på kortet. Vær opmærksom på, at det kræver tilladelse fra Naturstyrelsen, at foretage fast fodring i offentlig skov.

Se billeder ved fotograf i Middelfart her

Observer, observer og observer

Dette råd er universelt gældende til fuglefotografering. Jo mere tid der bruges på at observere fuglene, jo lettere bliver det at forudse, hvor og hvornår fuglene kommer. Hos topmejsen bør man især være opmærksom på, hvilke ruter den bruger til at flyve ned til foderet. Ofte vil den primært benytte sig af en bestemt rute frem til foderet. Man kan dermed forberede sig på, at den snart kommer til foderet, når man ser den sidde et sted på den faste rute.

Nederst i hierarkiet

Med sin beskedne størrelse er topmejsen ikke en fugl, der indgyder særlig stor respekt over for de andre fugle, der ofte vil jage den væk fra foderet. Dette bevirker, at topmejsen forsøger at komme til foderet, når der ikke sidder andre fugle og æder. Det sker jævnligt, at fuglene ved foderet bliver skræmt væk uden nogen særlig grund, og dermed kan topmejsen se sit snit til at komme til foderet uden at blive jaget væk af de andre fugle. Når man gerne vil fotografere topmejsen, er det derfor en god hjælp at være særligt opmærksom, lige efter de andre fugle er skræmt væk uden grund.

Kameraindstillinger

Fordi topmejsen vimser hurtigt rundt, kan det varmt anbefales, at kameraet indstilles til at fokusere kontinuerligt, så fokus følger mejsen, når den bevæger sig. Af samme grund er det også en fordel at have indstillet eksponeringen manuelt før topmejsen kommer, så der ikke skal bruges tid på dette, når den i nogle få sekunder sidder foran kameraet. Topmejsen bevæger sig meget i ryk, og der er derfor ofte korte perioder, hvor den sidder ganske stille. Det er derfor ikke strengt nødvendigt at bruge en meget kort lukkertid, og lukkertider mellem 1/100 sek. og 1/200 sek. kan sagtens give skarpe billeder, hvis man har et godt stativ eller en effektiv billedstabilisering.

Som med al anden fuglefotografering kræver det vedholdenhed

Som med al anden fuglefotografering kræver det vedholdenhed, når man forsøger at fotografere en specifik art. Når topmejsen først er fundet, er den største udfordring typisk, at den sidder stille så kort tid ad gangen, at man ikke når at tage billedet, inden den er fløjet igen. Ved at forudse bevægelsesmønstrene, som beskrevet ovenfor, kan man ofte få det nødvendige forspring, der kræves for at få topmejsen på kortet.

Læs mere om fotografiet her.