Et kreativt sted under professionelle rammer, hvor det kunstneriske arbejde med fotografi/billedkunst danner grundlag for en personlig udvikling omkring det billedlige udtryk.

Der lægges vægt på det personlige engagement, ansvar, dialog og åbenhed, samt at skabe et inspirerende miljø omkring det kunstneriske udtryk. 
Det forudsættes, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til det fotografiske håndværk eller digital billed-behandling eller tilsvarende erfaring med anden kunsterisk håndværk.

billedekunstnere

Alle lærere på skolen er aktive billedekunstnere, som kommer fra vidt forskellige kunstneriske baggrunde. 
Dette er med til at gøre forløbet så varieret og alsidigt som muligt.

Der vil gennem forløbet, blive stillet opgaver af skiftende karakter med tilhørende billedgennemgange og diskussioner med udgangspunkt i værkerne.
Der vil være kurser omkring: s/h og farvefotografi i teori og 
praksis, digital video og digital redigering, digital billedbehandling, negativscanning, digital udprint, lysmåling, storformatkamera, billedmontering m.m.
Derudover individuel vejledning af kunstnerisk og håndværksmæssig karakter med udgangspunkt i den enkeltes 
behov. 
Endvidere vil der være foredrag af udøvende kunstnere m.m.

Skoleholdet
Skoleholdet arbejder med opgaver stillet af skiftende lærere af 
henholdsvis 1 uge og 2 ugers varighed. 
Undervisningen veksler mellem opgaveoplæg, foredrag, 
personlige samtaler, udstillingsbesøg, opgavegennemgang m.m.

Projektholdet
Projektholdet arbejder med månedlige opgaver. Projektholdet 
følger undervisningen sammen med skoleholdet, men vil derudover, have en lærer tilknyttet 6 timer pr. uge til 
projektsamtaler. Eleverne vil modtage individuel teknisk 
undervisning efter behov. 
For at blive optaget på projektholdet kræver det, at du har 
gennemgået skoleholdet eller tilsvarende forløb på skoler i 
ind- eller udland.

Photoshop 

Faciliteter på skolen
Tre mørkekamre, et s/h og to farve, med mulighed for at 
kopiere alle filmformater. 
Farvefremkaldermaskine der kan kopiere op til 40 cm 
og tromlefremkaldelse op til 60cm. Filmfremkalderrum, 
arbejdsrum med diasfremviser , VHS Video og TV, 
digitalt videokamera , storformatkamera osv. 
Computerrum med fire Mac G4 og to Imac’s, 2 Imacon Scanner, 1 Polaroid Sprint Scan 120, 1 Epson 1290 printer og 1 Epson 2100 med pigment printning. 
Det er muligt at scanne og arbejde med billeder i meterstørrelser i fotografisk kvalitet på computerne.
Det er desuden også muligt at arbejde med digital video med 
professionelt udstyr. 
Undervisningslokale, køkken med opholdsrum.

Kunsten at være der

3 PÅ RAD: GODE KOMPAKTKAMERAER

Fashion og modefotografer