Mennesker er opp gjennom tidene fotografert av forskjellige årsaker

Mennesker er opp gjennom tidene fotografert av forskjellige årsaker. Det kan være fordi de er berømte ,noen som en er særlig glad i, nær familie .Det kan være i forbindelse med en spesiell begivenhet, eller rett og slett fordi det er et interessant ansikt. Når en fotograferer poserte situasjoner bør en på forhånd ta i betraktning hvorfor bildet skal fotograferes .Hvordan en vil at uttrykket i bildet skal være .Forholdet mellom fotograf og modell er avgjørende for hvordan resultatet skal bli .Særlig vanskelig kan det være å fotografere små barn. Her må tålmodighet taes i bruk !En får sjeldent et blinkskudd om fotograferingen arrangeres og barnet skal posere .Da er det best å overlate barnet til seg selv for en stund, og vente til han eller hun har glemt at fotografen er til stede. I slike tilfeller kan det også være greit å bruke et teleobjektiv. Da kan du stå litt på avstand og likevel få et nærbilde.

Portrait, Personal project, Religion, Black White

Portrait, Personal project, Religion, Black White

Lyset i et bildet er avgjørende

Lyset i et bildet er avgjørende for hvilken stemning som skal understrekes. Romantiske kvinnebilder blir ofte fotografert i et mykt ,diffust lys uten harde skygger .Ved utendørs fotografering er det best å velge en overskyet dag. Bruk gjerne et svakt farge- korreksjonsfilter for å kompensere det noe kalde fargen på lyset. En kan også bruke et softfilter ,som vil gi et diffust resultat.

En fin virkning kan også være og benytte seg kun av lys som faller inn gjennom vinduet

En fin virkning kan også være og benytte seg kun av lys som faller inn gjennom vinduet .For å få gjengitt alle detaljer i skyggepartiet, kan en bruke en reflektor. Dersom en vil ha store kontraster mellom lyse og mørke partier dropper en reflektoren .Det er da viktig å bruke rett eksponering. En gjennomsnittsmåling av lyset på hele bildeflaten ville resultert i overeksponering .Løsningen er å bruke spotmåling kun på hovedmotivet.

Tar du portrett utendørs

Tar du portrett utendørs kan du fotografere med solen rett bak modellen. Da får du en skikkelig motlyseffekt. For da å unngå at ansiktet blir undereksponert bruker du en sølvreflektor for å reflektere nok lys tilbake på ansiktet .Slik oppnår du en myk, varm fargetone. En annen måte å beholde det naturlige innelyset på ,er å fotografere med lang lukkertid. Da må stativ taes i bruk ,og modellen må sitte stille. Når en skal fotografere ”oppstilte” bilder, er litt av jobben å få det til å se naturlig ut .Et problem som ofte oppstår når en skal fotografere mennesker er, hvordan en best plasserer modellens hender. Da kan noe å holde i ofte være løsningen . Et sjal , en blomst eller noe annet som passer inn i situasjonen , kan hjelpe til at situasjonen ser mer naturlig ut.

Men ofte er det jo slik at en ikke har tid til å tenke så nøye over kameras innstillinger. Dersom en skal ta snapshots må det gå raskt! Slike bilder kan være vel så beskrivende som oppstilte foto – man fanger øyeblikket der og da!

Læs også: