Når man fotograferer dyr

Kom tæt på dyrene – Når man fotograferer dyr, er en af de største udfordringer at komme tæt nok på, så flagspætten eller kronhjorten ikke blot er en lille prik i billedet. Lad det være sagt med det samme: Der er ikke nogen gylden smutvej, der virker til alle dyr! Der findes dog en række teknikker, der kan hjælpe med at komme tæt på dyrene i naturen, og i denne artikel vil vi gennemgå nogle af disse.

Pürsch

Jægere vil være bekendt med begrebet pürschjagt, hvor man langsomt sniger sig ind på byttet. Som naturfotograf er pürschen, hvor man langsomt lister sig ind på motivet, en teknik langt de fleste har stiftet bekendtskab med, men mange vil nok også nikke genkendende til, at billederne, der tages på denne måde, meget sjældent lever op til forventningerne. Pürsch er en ekstremt krævende teknik at bruge, og til fugle vil den kun sjældent være det bedste valg. Ikke desto mindre er det ofte sådan, man starter ud med at fotografere dyr, men kombinationen, af en meget svær teknik og en uøvet fotograf, kan give anledning til store frustrationer.

Læs om kursus i fotokunst her

Hvis man bruger pürsch til fotografering af fugle, er det som regel umuligt at holde sig skjult, fordi man, på grund af fuglenes beskedne størrelse, skal så tæt på, at man ikke kan undgå at blive set. Derfor er det en bedre strategi at virke ufarlig i forhold til at holde sig skjult. I skoven vil fugle ofte være vant til, at der færdes folk, der er ude at gå tur, og man kan komme utroligt tæt på fuglene, hvis man går i et jævnt tempo uden at stoppe op. Stopper man op og kigger på fuglen, ændrer man sig pludselig fra at være en “normal skovgæst” til at være en trussel set fra fuglens synsvinkel. Generelt bør man undgå at kigge direkte på fuglen, og i stedet blot kaste et forsigtigt blik ud af øjenkrogen. Ligeledes er det at bevæge sig direkte mod fuglen også en direkte vej til fiasko, mens en mere zigzaggende og tilfældig færden virker mindre truende.

Yderligere skal tempoet være langsomt, meget gerne med flere stop undervejs. Under disse stop kan det være en fordel stille og roligt at rette kameraet mod fuglen og tage et par billeder, men det skal ikke nødvendigvis være hver eneste gang, der standses. Fotograferes pattedyr på denne måde, handler det om at holde sig skjult, da disse ofte er langt mere sky end fuglene. Derfor er en stille fremfærd helt essentiel ved pürsch af pattedyr, lige som camouflagebeklædning kan give en fordel.

Skjul og camouflage

I stedet for at fortage en pürsch, kan det ofte være meget mere givende at lade dyrene komme til én. Ved nogle småfugle behøver man end ikke at skjule sig for dem, hvis man blot forholder sig ganske roligt. Som regel vil en form for camouflage dog være at foretrække, når man skal have dyrene helt tæt på, og der findes flere forskellige camoufleringer, der har hver deres fordele og ulemper. Fælles for disse er dog, at man forholder sig stationært under fotograferingen.

Et ghilliesuit eller 3D-camouflagesæt er heldragter

Et ghilliesuit eller 3D-camouflagesæt er heldragter, der giver relativt stor mobilitet, men de bliver først for alvor rigtigt effektive til naturfotografering, hvis man forholder sig i ro. Det er nok ikke udklædningen for de mest modebevidste, men dragternes effektivitet opvejer i høj grad dette. Sætter man sig i et buskads, vil man ofte være næsten usynlig for omverdenen. Selv hvis man ikke falder sammen med omgivelserne, giver dragterne en fordel til især fuglefotografering, da ansigtet er fuldstændigt dækket, og den tredimensionelle effekt får bevægelser til at virke blødere og mindre voldsomme. Jo mindre man ligner et menneske, jo lettere bliver det at få fuglene tæt på – også selv om man ikke holder sig skjult. Den største ulempe, ved et ghilliesuit eller 3D-camouflagesæt, er, at man skal sidde så stille som overhovedet muligt, hvilket kan være ganske anstrengende i længere tid. Ligeledes bør man ofte sløre kamera og stativ i nogen grad, for at disse ikke skal afsløre bevægelser. Fordelen er at man er meget mobil og dermed let kan skifte position, hvis man har fået placeret sig forkert, og så er camouflageeffekten i top, så længe man sidder stille.

Hvilken slags kamera skal man vælge?

Camouflagenet er en anden type camouflage, der egner sig godt til naturfotografering

Camouflagenet er en anden type camouflage, der egner sig godt til naturfotografering. Der fås camouflagenet i både plast og stof. Et camouflagenet i stof kan være frustrerende at arbejde med i skoven, fordi alle smågrene, blade og torne hænger fast i nettet, hvorimod et plastnet hænger langt mindre fast. Et camouflagenet er alsidigt, og det kan enten bruges som et tæppe, der er trukket over fotografen, eller det kan sættes op i vegetationen, så man kan skjule sig bag det. Hvis man skjuler sig bag nettet, kan man være uheldig at blive opdaget, hvis dyrene kommer bagfra, men det kan man som regel afhjælpe med en god placering af nettet. Hvis man trækker nettet over sig, er problemstillingerne nogenlunde de samme som for 3D-camouflagesættet og ghilliesuitet, da man skal sidde ganske stille. Kameraudstyret vil dog kunne skjules under nettet, og dermed er der ikke brug for yderligere camouflage. Camouflagenet virker rigtigt godt, og man opretholder en god mobilitet, så man hurtigt kan flytte sig, hvis man får sig placeret forkert. Det er dog ikke altid den mest komfortable løsning, hvis man skal sidde stille i lang tid.

Et teltskjul er, som navnet antyder, et lille telt, der har udkigsvinduer, og som er hurtigt at slå op og pakke sammen

Et teltskjul er, som navnet antyder, et lille telt, der har udkigsvinduer, og som er hurtigt at slå op og pakke sammen. Det kan ofte være svært at placere et skjul, så det er godt camoufleret, fordi det er relativt stort. Til gengæld er fordelen, at skjulet ikke nødvendigvis skal skjules for at være effektivt. Har man mulighed for at have et skjul opsat på mere eller mindre permanent basis, vil dyrene hurtigt vænne sig til, at det er en del af omgivelserne. Mange fugle tolererer skjulet umiddelbart efter opsætningen, så selv om skjulet ikke er opsat permanent, vil det som regel stadigvæk være effektivt, da dyrene ofte ikke opfatter skjulet i sig selv som truende. Inde i skjulet kan fotografen sidde tørt, hvis det regner, og i blæst giver det en god barriere mod vinden, så man ikke afkøles så hurtigt. Derfor er et skjul ofte en god løsning, hvis man skal vente i mange timer. Der findes flere forskellige teltskjul, og den nok mest populære type blandt naturfotografer kaldes “Doghouse”. De er typisk store nok til, at man kan sidde to personer i skjulet, og er man bare sig selv, er der god plads til fototaske og andet udstyr. Den største ulempe ved teltskjulene er mobiliteten, da de er mere besværlige at flytte rundt på. Ligeledes er de relativt tunge, og der skal helst også medbringes en stol. Når man først har opstillet skjulet, er det dog langt den mest komfortable løsning, og det er ganske effektivt, når man skal tæt på dyrene.

Læs en god historie om en professionel bryllupsfotograf

Skal det være lidt mere mobilt, findes der stoleskjul (one man chair blind), der er noget mindre

Skal det være lidt mere mobilt, findes der stoleskjul (one man chair blind), der er noget mindre, men som til gengæld har indbygget stol. Et sådant stoleskjul er lige så effektivt som et stort teltskjul, men i stoleskjulet har man ikke mulighed for at skifte stilling eller bevæge sig ret meget. Et stoleskjul kan derfor godt blive anstrengende, når man sidder i skjul mange timer i træk. Yderligere har man noget dårligere udsyn til siderne, så det bliver sværere at følge med i, hvad der sker uden for skjulet. Fordelen ved stoleskjulet over teltskjulet er dog, at alt er samlet, så man ikke skal slæbe en separat stol med.

Uanset hvilken type skjul man vælger, er det af stor betydning, at indersiden er sort, så lyset ikke kan trænge igennem skjulets sider. Hvis der kommer lys ind i skjulet, virker skjulet ikke efter hensigten, da dyrene langt lettere kan se fotografen. Ud over en sort beklædning på indersiden af skjulet er det godt, hvis der er mulighed for at sætte et net foran den åbning, man fotograferer ud af, så det kun er det yderste af objektivet, der kan ses udefra.

Bilen som skjul

Hvis man hører til den mere magelige type, kan man komme ganske tæt på fuglene ved at bruge sin bil. I bilen er man naturligt begrænset i sin bevægefrihed, da man er nødt til at holde sig på vejen, men i forhold til et skjul, kan man flytte sig uden først at skulle pakke skjulet sammen. Generelt er dyr mindre bange for biler, end de er for mennesker, og derfor flytter de sig ofte ikke, når en bil nærmer sig. Er man ude at fotografere fugle fra bilen, vil det typisk foregå ved, at man langsomt kører hen mod fuglen og sætter bilen i frigear, når man er tæt på, hvorefter bilen triller det sidste stykke, så man opnår en meget blød nedbremsning og samtidigt kommer til at holde i den ønskede position. Mens bilen triller det sidste stykke, kan man med fordel slukke motoren, så der ikke er vibrationer i bilen, når der skal fotograferes. I den forbindelse er det meget vigtigt, at nøglen ikke drejes helt tilbage, så man mister styringen, og yderligere skal man først slukke motoren, kort før man holder stille, da bremsekraftforstærkeren ikke virker med slukket motor. Det kræver lidt øvelse at afpasse farten, så man holder det ønskede sted uden at bremse for hårdt op. Hvis der foretages en hård opbremsning lige ved siden af dyret, er det næsten garanteret, at dette løber eller flyver sin vej, før man når at tage billeder.

Der kan fås forskellige stativer til bilruden

Der kan fås forskellige stativer til bilruden, så man kan montere kameraet på denne, men en bønnepose er nok den bedste løsning, når der fotograferes fra bilen. Der findes kommercielle bønneposer, men det kræver ikke det store arbejde at lave en selv. Skal det gøres helt enkelt, kan man fylde et pudebetræk eller en stofpose med fuglefrø og derefter lukke tæt, så frøene ikke ryger ud. Hvilket fyld, der er bedst, er i nogen grad en smagssag, men generelt må der gerne være lidt gods i fyldet, så posen ikke er livlig, når objektivet eller kameraet støttes på den.

Når der fotograferes fra bil, er det vigtigt at være meget opmærksom på omgivelserne

Når der fotograferes fra bil, er det vigtigt at være meget opmærksom på omgivelserne, så der ikke opstår farlige situationer. Det er bestemt heller ikke alle veje, der er lige egnede til at bruge bilen som skjul, så den sunde fornuft er værd at tage med på fototuren.

Uanset hvilken teknik man bruger til at komme tæt på dyrene, kommer man ikke uden om, at det er vigtigt at have kendskab til dyrenes adfærd. En stor tålmodighed er også en kæmpe hjælp, for uanset hvilken teknik man bruger, vil der være tidspunkter, hvor man vender tomhændet hjem fra fototuren.

Se billeder fra en dygtig professionel fotograf i Esbjerg.