Et stabilt stativ kan være fotografens bedste ven, når makrooptikken sættes på kameraet

Håndholdt makrofotografering – Et stabilt stativ kan være fotografens bedste ven, når makrooptikken sættes på kameraet, og fotomenuen står på blomster, insekter eller andet småkravl. Har man forsøgt sig med makrofotografering, ved man, at der på grund af den store forstørrelse ikke skal mange rystelser til for at få et uskarpt billede. Derfor kommer stativet normalt til sin fulde ret når man roder rundt i skovbunden eller på overdrevet for at finde det helt rigtige motiv. I nogle situationer kan det dog være uhensigtsmæssigt at slæbe stativ med i felten, og så må man som naturfotograf kende sine skarphedsteknikker, så det stadigvæk kan lade sig gøre at tage skarpe billeder. Her følger nogle råd, som kan hjælpe til at få skarpere håndholdte makrofotos.

Hvis der er rigeligt lys, er det sjældent et problem at tage håndholdte makrofotos

Hvis der er rigeligt lys, er det sjældent et problem at tage håndholdte makrofotos

Hvis der er rigeligt lys, er det sjældent et problem at tage håndholdte makrofotos, da det så er muligt at få en kort lukkertid i kombination med en relativt lille blænde (eksempelvis 1/400 sek, f/11, ISO 400), hvorfor det ikke er specielt vanskeligt at få skarpe billeder. Ofte er virkeligheden dog den, at man som naturfotograf befinder sig i lysforhold, der er langt fra optimale, hvorfor man må indgå nogle kompromiser for at opnå skarpe billeder.

Hvis makroobjektivet eller kameraet har indbygget billedstabilisering, er det en god ide at slå denne til

Hvis makroobjektivet eller kameraet har indbygget billedstabilisering, er det en god ide at slå denne til. Billedstabiliseringen kan ved makrofotografering gøre det muligt at håndholde ved lukkertider der er op til et par blændetrin længere end man ellers ville kunne, hvilket er en stor hjælp, når det kniber med lyset. I mange situationer er billedstabiliseringen dog ikke tilstrækkelig til at give skarpe billeder, fordi det er for mørkt, eller fordi motivet bevæger sig. I disse tilfælde må man så gå på kompromis med enten dybdeskarpheden ved at bruge en større blænde, så der kommer mere lys ind til sensoren, og/eller hæve ISOen, så lyssignalet fra sensoren forstærkes, med det resultat, at støjmængden i billedet øges. Når kameraet er indstillet, så man opnår det optimale kompromis mellem blænde, lukkertid og ISO, er det på tide at se på fotografens håndtering af kameraet for at opnå optimal skarphed i billederne.

danske fotoklubber 

Hvis det er muligt at finde et støttepunkt, kan dette ofte være en stor hjælp til skarpere billeder

Hvis det er muligt at finde et støttepunkt, kan dette ofte være en stor hjælp til skarpere billeder. Ved makrofotografering i jordhøjde kan man eksempelvis lægge sig på maven og støtte armene mod jorden, hvilket giver ret god stabilitet. Hvis der derimod fotograferes et insekt på et træ, kan det være, at selve objektivet eller modlysblænden kan hvile på træet og dermed skabe et støttepunkt, der giver ekstra stabilitet. Som regel er det lettest at få skarpe billeder, hvis man holder med venstre hånd under objektivet mens man bruger støttepunktet, men i nogle tilfælde kan det være en fordel at holde “forkert” på kameraet for at kunne udnytte støttepunktet optimalt. At finde et sted at støtte kamera eller arme er en af de letteste og mest effektive metoder at få skarpere billeder på. Det kan naturligvis ikke altid lade sig gøre at finde et støttepunkt, men det kan i den grad betale sig at have det i baghovedet, så man er opmærksom på de muligheder, der er omkring motivet.

Læs mere om foto bloggen her.

Der bør også arbejdes med selve håndteringen af kameraet, hvis makrobillederne skal være knivskarpe

Der bør også arbejdes med selve håndteringen af kameraet, hvis makrobillederne skal være knivskarpe. Når man trykker ned på udløserknappen, er det vigtigt, at dette sker i en blød bevægelse, så man ikke ved et uheld kommer til at give et ryk med kameraet, når billedet tages. Et tip til at opnå den bløde bevægelse er at øge trykket på udløserknappen gradvist ind til kameraet tager billedet. Med lidt øvelse kommer dette til at sidde på rygraden, så man ikke tænker over dette. Det er også en god ide at optage billeder i serie, da man så mindsker risikoen for, at alle billederne bliver uskarpe på grund af et ryk i kameraet, da dette ryk som regel kun vil påvirke det første billede i serien.

Ved makrofotografering arbejder man med en ganske lille dybdeskarphed

Ved makrofotografering arbejder man med en ganske lille dybdeskarphed, og derfor er det vigtigt, at fokus ligger helt præcist i billedet. Når man håndholder kameraet, kan det næsten ikke undgås, at man bevæger sig lidt frem og tilbage. Derfor kan det være en fordel at bruge kontinuerlig autofokusering, så kameraet hele tiden fokuserer på motivet, når udløserknappen er trykket halvt (eller man trykker på autofokusknappen).

De forskellige teknikker, der er nævnt i denne artikel, kan med meget stor fordel bruges i kombination, og selv om listen med tips og tricks er langt fra udtømt, vil man ved at mestre disse teknikker være rigtigt godt på vej mod at tage knivskarpe håndholdte makrofotos.

Har i brug for en bryllupsfotograf ?