Komposisjon er viktig i fotografering. Nøkkelen er å vite hva som skal inkluderes og hva som skal ekskluderes i et bilde. Når du fotograferer motiver i bevegelse, er en av de beste måtene å skape et høyt nivå av drama i bildene på, å fylle bildet med motivet. Dette gjør at du føler deg mer knyttet til handlingen.

Forsøk å komme deg så nærme som fysisk mulig. Dette gjør det enklere å fylle bildet med bevegelsene. Hvis du fotograferer på en bane, vil det også plassere deg nær samme høyde som spillerne. Da får du den fine, uskarpe bakgrunnen som du ikke får hvis du fotograferer fra en høyere posisjon.

Det er ofte en grense for hvor nær du fysisk kan komme handlingen. I denne situasjonen bruker du et lengre objektiv eller et kamera med stor zoom for å redusere avstanden til motivet.

Når du zoomer, spesielt med høy brennvidde, er du så nær at det er lett å miste motivet. Canon har funnet opp en smart ny teknologi som løser dette problemet.

Zoom Framing Assist hjelper deg med å holde motivet i bildet ved å zoome ut når de når kanten av rammen. Deretter zoomer kameraet tilbake når du plasserer motivet midt i bildet.

Dette gir deg fordelen med zoom uten at du mister perspektiv eller motivet.

læs også: