Visst har du en vägg i din bostad som skulle kunna prydas med gamla släktbilder i ovala ramar. De svartvita ateljébilderna från förr har en fin teckning i allt från svart till vitt. Detta faktum gör det enkelt för oss nutida fotografer att fotografera av, göra en repro, av dessa gamla bilder. Att fotografera av bilder hur som helst är inte tillåtet enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Men dessa bilder vi talar om här är gamla, så gamla att gamle mäster och hans ateljé för länge sedan är borta. Likaså de gamla negativen. Amatörbilder som dina släktingar 
tagit under generationen utgår vi från att vi får reproducera för 
detta ändamål.

Fotokursus

KAMERA

  • Småbildskamera 
  • Mellanformat 

OPTIK

  • För småbildskamera: 50mm till 100mm brännvidd 
  • För mellanformat : 80mm till 150mm brännvidd 

FILM

Svartvit med känslighet kring 100 iso

TILLBEHÖR

  • Mellanring 
  • Frigolit

FOTOGRAFERING 

Har du tillgång till två fotolampor placerar du dessa på vardera sida av bilden i 45 graders vinkel mot bilden. Se upp med reflexer. Men du klarar också denna typ av fotografering med befintligt dagsljus från ett fönster. Välj en dag med solsken och ett fönster där ett indirekt ljus faller in. Inte direkt solljus. 

Lägg ett plant grått pappersark som underlag. Bilden som skall fotograferas av lägger du i centrum av det grå arket. Om bilden inte är helt plan fäster du ner kanterna med maskeringstejp mot underlaget. Försiktigt, så att du inte skadar originalbilden. Vrid underlaget så att bildens övre vänstra hörn pekar mot det infallande ljuset från fönstret. På bildens motsatta sida placerar du två små frigolitskivor i vinkel.

Avståndet till bilden för dessa frigolitskivor avgör du genom att föra dem fram och åter från bilden. När du ser att den bild som du skall fotografera av har en jämn belysning utan reflexer placerar du frigoliten där och fäster ihop skivorna med maskeringstejp. Om du gör denna ljusinställning med en fotokopia i format 13×18 cm kan du sedan utan problem fotografera bilder i varierande format från 9×12 cm till 18×24 cm med denna inställning. Före fotograferingen sorterar du alla bilder i storleksordning. Detta för att du inte skall behöva förändra kamerans placering mer än nödvändigt under din fotografering. 

FOTOGRAFERING

STATIV

Det underlättar väsentligt och slutresultatet blir bättre om du använder stativ. Vänd på stativets kamerastång så att du har kameran under dit stativ. Du kan då obehindrat arbeta i centrum under stativet. Kamerans läge skall vara sådant att bilden och filmen befinner sig i samma plan. Om du har ett litet vattenpass lägger du det i kors över bilden, tittar på luftbubblan, upprepar proceduren i kamerans filmplan och försöker komma så nära 
bildens plan du kan. Det är inte så noga om du missar på några 
millimeter, men det får inte vara en miss på centimetrar. 

NÄRBILD

Har du mycket små bilder och närbildsgränsen överskrids på din optik, investera då i en mellanring. Ta kamera och bild med till fotoaffären så får du rätt mellanring på en gång. Du skall sträva efter att fylla ut så mycket av ditt negativ som möjligt. Kopierar du själv är det inga problem, men lämnar du in din film för automatkopiering är det bra om du får så lite luft runt originalbilden som möjligt. Jag rekomenderar dig annars att lämna in din film för framkallning där man kopierar manuellt efter dina önskemål. Låt i så fall kopiera med matt yta på fiberbas. Då kan du om det 
roar dig retuschera kopian. 

RETUSCH 

Kvalificerad manuell retusch kan egentligen endast utföras av en sextio år gamal vithårig dam som sysslat med retusch i hela sitt yrkesliv. Det krävs ett mjukt handlag och precision i pensel/penna som få behärskar till fulländning. Manliga retuschörer må ursäkta – men jag kände för att skriva så. 

fotobutiken

Låt dig nu inte avskräckas från att prova. I den kvalificerade fotobutiken kan du köpa ett retuschset som innehåller en pensel med mårdhår plus ett antal tuber eller färgkakor med olika färg/gråtoner. Oftast finns också en palett med plats för vatten och de olika färgtonerna. Du behöver också ett rakblad som du lägger flera lager maskeringstejp över ena sidans egg. Med rakbladets vassa sida skall du sedan med ett mycket mjukt handlag skrapa, inte ritsa, bort felaktigheten i bilden. Men pass upp, skrapar du för länge och går igenom emulsionen ner till pappersfibrerna är loppet kört. När du känner dig nöjd med skrapningen är det dags för retusch. Titta på tonerna i gråskalan i det (lilla) område du skall retuschera. Välj exakt rätt ton genom utspädning med vatten. 

Testa färgen på baksidan av en kasskopia. När du träffat rätt i ton 
retuscherar du genom att mycket lätt pricka den skrapade ytan. Inte måla, utan med mycket, mycket lätt rörelse pricka, pricka, pricka i skadan. 
Det gäller för dig att ha penseln lagom fuktad. Penseln skall lämna en liten prick och kring denna prick bygger du sedan vidare tills hela skadan försvinner så omärkligt att du inte ser retuschen på avstånd. 

Det är ett tålamodsprövande arbete – men mödan värt!

Læs også: