Inspiration til sine billeder fra omverden

inspiration til sine billeder fra omverdenBilledet jeg har valgt er malet af den britiske maler Paul Whitehead i år 2007. Billedets titel er Karma? Maleriet er en del af en samling kaldt ”Questions”. Paul Whitehead er hovedsageligt kendt, for at male billeder med et budskab. Mange af hans billeder sætter en lang række associationer gang i tilskueren. Paul Whitehead får meget af sin inspiration til sine billeder fra omverden og hans personlige liv. Og igennem sine billeder formår han at formidle budskaber, der netop omhandler om dette. Paul Whitehead er også kendt for sine spørgende billedtitler.

Maleriet er et symbolsk billede

Maleriet er et symbolsk billede. Fordi der på billedet er en figur der udtrykker en handling. Og da det at det repræsenterer en ide. Billedet er malet med akrylmaling. Denne form for maling gør, at det skaber et roligt billede. Og giver det et hverdags præg. Billedet er både surrealistisk og naturalistisk. Surrealistisk da man i det gyldne snit ser et nøgent menneske, skubbe til nogle enorme stenblokke. Og da denne handling er fysisk umulig, er det også et surrealistisk billede.

Naturen i baggrunden

Naturen i baggrunden tilstræber en nøje gengivelse af virkelighedens natur. Billedet er centeret omkring mennesket og stenblokkene. Det medvirker til at dette bliver billedets hovedpunkt. Og fanger opmærksomheden på netop dette punkt. Vi ser billedet indenfor normalperspektiv. Dette perspektiv medvirker til, at billedet går ud til tilskueren. Maleren har brugt kubisme til figurerne. Der giver dem en mere rå og kvadratisk overflade. Linjerne i billedet er rolige, der er vandrette linjer i baggrunden og lodrette ved stenblokkene og mennesket.

Farverne i billedet er varme og harmoniske

De er lodrette da stenblokke hovedsageligt står lodrette. Såvel gælder det samme for mennesket. Man kan også kalde disse linjer for linearlinjer, da linearlinjer oftest udtrykker imaginære handlinger. Jorden på billedet er den dominerende linje i forhold til himlen. Farverne i billedet er varme og harmoniske. Der er blevet brugt naturligt lys. Disse effekter medvirker til at billedet skal ses som en helt normal sommerdag. Det skaber også en rolig fornemmelse for tilskueren. Billedet er todimensionelt. Da det skal give den modsatte effekt af rumvirkning. Billedet er beskåret i en kvadratisk form. Dette medvirker til at øjne lettere kan opfatte billedet.

På billedet ser man et menneske skubbe til en stenblok. Den stenblok mennesket skubber til, vil så vælte de resterende stenblokke. Altså har det en domino effekt over sig. Hvad mennesket ikke ved er, at den sidste blok vil falde hen over ham. Altså tolker jeg det som, han bliver ramt af karma. Karma lægger vægt på menneskets gode og dårlige handlinger. Karma bliver også ofte beskrevet som hvad kommer rundt, går rundt. Og som et princip der beskriver, hvordan tanker, ord og handlinger skaber indtryk i vores sind. Og at hvis du behandler folk dårligt, vil du senere i dit liv blive behandlet ligeså dårligt. Billedet giver associationer til livet og hver enkelt menneskes individuelle handling.

Det er et meget tankevækkende billede. Fordi billedet er så enkelt, og omhandler et meget diskuteret emne. Billedet er relevant for nuet. Da temaet karma oftest bliver omtalt i forskellige filosofier, horoskoper, religioner som hinduisme og buddhisme som lægger stor vægt på menneskets gode og dårlige handlinger, da dette er bestemmende for hvert menneskes videre skæbne i kæden af genfødsler. Billedet kan tolkes på forskellige måder. Det op til hver enkel person at individuelt tage stilling til, om billedet viser et bestemt budskab. Jeg mener billedet ligger op til hvor vidt tilskueren ser det, som et billede der symbolisere karma. Det med det op til tilskueren selv at skabe en konklusion kan man sagtens se. Fordi maleren har sat et spørgsmålstegn ved siden af titlen. Billedet siger en del til mig. Det sætter tanker i gang i mig. En masse spørgsmål.

Læs mere om fotografer her.

Men vigtigst af alt sætter det mit eget liv i fokus. Mine handlinger. Ja selv min opførelse. Jeg tolker dette billede som et meget imaginært eksempel på karma. Men det snarere tanken bag billedet der er interessant. Jeg synes billedet har en dyb historie bag det. Og at det et utroligt at sådan et budskab, kan blive formidlet gennem et så enkelt billede. Grunden til jeg valgte dette billede, var netop det satte så meget fokus på mit eget liv. Og at jeg burde være klar over hvordan jeg er mod mine medmennesker. Så ja der er ingen decideret rigtig eller forkert fortolkning af billedet. Det helt op til dig selv, at tage den beslutning.