Når foråret kommer, myldrer det frem med fotogene motiver

Forårets motiver – Når foråret kommer, myldrer det frem med fotogene motiver. Fuglene begynder at synge, bøgen springer ud, og blomsterne kommer op ad jorden. Vi giver her inspiration til nogle af de motiver, der kan indfanges i foråret, og giver tips til at fotografere dem.

Anemoner

Et af de sikre forårstegn er anemonernes fremkomst. Den blå anemone er af de blomster, der er tidligst på færde, når den i marts kigger frem blandt de visnede blade i skovbunden. Det er de færreste steder den blå anemone danner store anemonetæpper, som det kendes fra den hvide anemone. Man finder således oftest den blå anemone enkeltstående eller i små klynger. Når den blå anemone skal fotograferes er det en god ide at fotografere den fra forskellige vinkler. Billeder taget med kameraet hvilende på skovbunden giver en fornemmelse af at være “til stede” i billedet, mens en ret vinkel på selve blomsten ofte giver blomsten en mere dominerende rolle i billedet. Læg også mærke til, at der ofte kravler små dyr på blomsten.

Anemonen producerer olielegemer, for at tiltrække dyrene, der, ved at fjerne disse, hjælper anemonen med at sprede sig. Dyrene kan være både en gevinst og en ulempe i billedet, så det er vigtigt at forholde sig til, om de gør noget godt for billedet, eller om det er bedre at vente med at fotografere til de er forsvundet igen (eller måske finde en anden blomst).

Nogle uger efter den blå anemone er begyndt at blomstre, kommer den hvide anemone frem

Nogle uger efter den blå anemone er begyndt at blomstre, kommer den hvide anemone frem. Det er ofte muligt at finde store forekomster af hvid anemone, så hele skovbunden er klædt i et hvidt tæppe. De er utroligt fotogene, men det kan være svært at indfange det flotte sceneri, da billedet hurtigt kommer til at virke rodet, fordi træer, knækkede grene og lignende giver mange elementer i billedet. En ide kan være at fokusere på enkelte blomster og måske støtte op om disse med uskarpe anemoner i baggrunden, så der kun fokuseres på en lille del af anemonetæppet – en stor blænde på eksempelvis f/2.8 kan være en hjælp til dette.

Vær også meget opmærksom på eksponeringen, da hvide blomster i en skovbund let kan komme til at brænde ud. Hvis man fotograferer på blændeprioritet, kan det derfor være en ide at undereksponere en smule. Bruger man derimod manuel, kan en spotmåling, der viser en overeksponering på omkring 2 blændetrin på de hvide blomster, være med til at sikre, at blomsterne ikke brænder ud.

Fugle

Fugle er uanset årstiden spændende motiver. Specielt for foråret er, at årets yngleterritorium forsvares ihærdigt mod indtrængere, hvilket giver gode muligheder for at fange fugle, der interagerer med hinanden. Det er i reglen en god ide at benytte en eller anden form for camouflage, når der fotograferes fugle, og når man forsøger at indfange adfærd, er camouflage og tålmodig venten af største betydning. Hvis man forsøger sig med at fotografere en fugl, der synger, kan det til stor hjælp først at iagttage, hvilke siddeposter fuglen normalt benytter til at synge fra. Når fuglen er fraværende placerer man sig så i skjul nær siddeposten og venter på, at fuglen kommer tilbage. Det er en relativt simpel måde at komme tæt på fuglen og samtidigt fange adfærden, men det kræver lidt forarbejde og tålmodighed i praksis.

Mange af fuglene, der yngler i søer, er stærkt territorielle

Mange af fuglene, der yngler i søer, er stærkt territorielle, og det fører ofte til drabelige kampe, hvor vandet plasker ud til alle sider. Vandsprøjtene giver en god effekt i fotos – i særdeleshed hvis de fotograferes i modlys. Med lidt held kan det også lade sig gøre at fange en parring efter rivalen er drevet på flugt. Når man fotograferer ved en sø er det en god ide at ligge fladt på maven langs søbredden og vente på, at fuglene kommer forbi. I udvælgelsen af placeringen langs søbredden bør man tage hensyn til solens retning, så man får det lys, man ønsker i billederne. Da man ofte vil ligge ved søbredden i længere tid, kan det være en ide at placere sig så lyset er ideelt i midten af den periode man fotograferer, således at lyset er nogenlunde både i begyndelsen og slutningen. Ønsker man eksempelvis at fotografere fra solopgang til middag i medlys vil en placering i søens sydøstlige hjørne være ideel, da solen i løbet af denne tid bevæger sig fra øst mod syd.

Se flotte billeder fra Randers her

Sommerfugle

Allerede i slutningen af februar kan man være heldig at finde de første sommerfugle, men det er først i løbet af forårsmånederne, der for alvor kommer gang i sommerfuglene. Dagpåfugleøje, nældens takvinge og citronsommerfugl overvintrer i Danmark og er derfor blandt de første arter, der kommer frem fra vinterskjulet i marts. De overvintrende sommerfugle er oftest noget slidte, og de er derfor ikke så fotogene som sommerfugle, der lige er kommet ud af puppen. Man kan dog sagtens være heldig at finde nogle pæne eksemplarer. I maj begynder adskillige af de meget fotogene sommerfugle at flyve, bl.a. almindelig blåfugl, grøn busksommerfugl og okkergul pletvinge.

Som udgangspunkt er det lettest at finde sommerfuglene midt på dagen

Som udgangspunkt er det lettest at finde sommerfuglene midt på dagen, fordi de da er mest aktive. Netop den store aktivitet gør dog også, at de er sværere at fotografere, fordi de ikke sidder stille særligt længe og lettere bliver skræmt op. Om morgenen og ud på aftenen er sommerfuglene langt mindre aktive, og de er derfor langt lettere at fotografere, når de først er fundet. Skal man fotografere sommerfugle må man derfor gå på kompromis, så det enten bliver let at fotografere eller let at finde dem. En dag med spredte skyer på himlen kan være et godt kompromis, da sommerfuglene flyver mest aktivt, når de er i direkte sol og sidder stille mens en sky går for solen. Når man fotograferer sommerfugle er det vigtigt at bevæge sig stille og roligt, da man meget let kommer til at skræmme sommerfuglen op, hvis man bliver overivrig og foretager pludselige bevægelser.

Bøgens udspring

Bøgens udspring er synonym med forårets komme, og det er hvert år stensikkert, at det er en af de naturbegivenheder, der tiltrækker sig mest opmærksomhed. Derfor er det også oplagt at tage en tur i skoven og fotografere de nyudsprungne bøgeblade. Klassiske billeder af skoveveje flankeret med nyudsprungne bøge træer går man sjældent galt i byen med, men også nærbilleder af bladene kan virke rigtigt godt. Både modlys og medlys fungerer godt når der tages nærbilleder. Modlyset giver bladene en meget lysegrøn, nærmest skinnende, farve, mens medlyset giver mere “naturtro” farver. Da bøgen er så almindelig og genkendelig, som den er, er det et oplagt fotoprojekt at give sig i kast med denne, hvis man ikke har så megen tid til rådighed i hverdagen.

Se artikler fra professionel fotograf i Aalborg

Orkidéer

I begyndelsen af maj dukker de første orkidéer op. Blandt de tidligste er tyndakset gøgeurt, stor gøgeurt og majgøgeurt. Orkidéer er altid fascinerende at fotografere, da de i reglen altid har nogle flotte farver og specielle blomster. Nogle af orkidéerne forekommer talrigt over det meste af landet, dette gælder eksempelvis majgøgeurt, mens andre orkidéer er langt sjældnere, og kun forekommer på få lokaliteter, som det er tilfældet med stor gøgeurt. Det er en god ide at forsøge sig med forskellige vinkler, når man fotograferer orkidéer. Mange af orkidéerne har meget flotte strukturer i selve blomsten, der kan fremhæves med et nærbillede, mens et billede taget på længere afstand kan sætte orkidéen i perspektiv til det miljø, den befinder sig i.

Den største udfordring ved orkidéfotografering

Den største udfordring ved orkidéfotografering er at finde blomsterne, for når de først er fundet, er der god tid til at hygge sig med at fotografere dem. HUSK, at alle orkidéer er fredede og derfor hverken må plukkes eller på anden måde ødelægges. Det er også vigtigt at færdes forsigtigt i orkidéområderne, så man ikke ved et uheld kommer til at træde på en orkidé. Det at gå langsomt frem har ud over at beskytte orkidéerne den fordel, at man lægger mærke til langt flere motiver, end hvis man styrter af sted.